1. Визначення області дії СУІБ

2. Попередній аудит на відповідність вимогам ISO 27001:

 • збір вихідних даних про бізнес-процеси, структурні підрозділи, інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру, методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки;
 • аналіз діючої організаційно-розпорядчої документації, що регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки;
 • оцінка поточного рівня відповідності вимогам стандарту ISO 27001.

3. Проведення оцінки ризиків:

 • Розробка методики оцінки ризиків;
 • Інвентаризація та класифікація активів;
 • Формування карти загроз;
 • Аналіз і оцінка ризиків;
 • Розробка плану обробки ризиків.

4. Розробка процедур і документації СУІБ:

 • Розробка процесів управління інформаційною безпекою;
 • Розробка процесів забезпечення інформаційної безпеки;
 • Розробка комплекту організаційно-розпорядчої документації, що регламентує питання забезпечення інформаційної безпеки;
 • Розробка програм підвищення обізнаності з питань управління та забезпечення інформаційної безпеки;

5. Впровадження процедур і документації СУІБ:

 • Впровадження процесів управління інформаційною безпекою;
 • Впровадження процесів забезпечення інформаційної безпеки;
 • Навчання та підвищення обізнаності співробітників в області забезпечення інформаційної безпеки.

6. Дослідна експлуатація СУІБ

7. Сертифікаційний аудит і видача міжнародного сертифікату:

 • Взаємодія з органом сертифікації;
 • Консультаційна підтримка при проходженні сертифікаційного аудиту.

Результатом робіт є СУІБ компанії, що відповідає вимогам стандарту ISO 27001.