Зáхист інформáції (англ. Data protection) – сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Організаційні заходи є обов’язковою складовою побудови будь-якої КСЗІ. Інженерно-технічні заходи здійснюються в міру необхідності.

Аудит інформаційної безпеки – це системний процес отримання об’єктивних якісних та кількісних оцінок поточного стану корпоративної ІТС у відповідності до критеріїв інформаційної безпеки.

Про компанію

У сучасному суспільстві у зв’язку з входженням у світовий інформаційний простір швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Так, вже створені локальні й регіональні обчислювальні мережі, великі території охоплені мережами мобільного зв’язку та Інтернет-простором. Системи телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, юридичні, промислові, торгові й соціальні галузі. У зв’язку з цим швидко зростає інтерес до проблем збереження й захисту інформації. Тривалий час методи захисту інформації розроблялися тільки державними органами, а їхнє впровадження розглядалося як виняткове право певної держави. Проте в останні роки збільшилися спроби несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми захисту інформації виявилися в центрі уваги багатьох вчених і спеціалістів різних країн.

our services

Асоціація фахівців з безпеки інформації «Захист.UA» надійний партнер у сфері захисту інформації.

Асоціація пропонує повний спектр послуг починаючи з побудови систем захисту інформації до отримання документу на відповідність системи нормативним документам у сфері захисту інформації.

our services

Побудова комплексних систем захисту інформації

Побудова комплексних систем захисту інформації

Проведення аудиту інформаційної безпеки

Проведення аудиту інформаційної безпеки

Захист персональних даних

Захист персональних даних

Надання комплексних послуг депозитарним установам

Надання комплексних послуг депозитарним установам

Зв'язок з нами

  • 07401, Київська область, місто Бровари,
    вулиця Київська, будинок 234-А, офіс 21
  • [email protected]
  • +38 (067) 715-15-84

Стеж за нами в соціальній мережі