1. Розробка Регламенту роботи надавача електронних довірчих послуг Центром сертифікації ключів та його погодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (Засвідчувальним центром Національного банку України).

2. Підготовка та супроводження заявки на внесення до Довірчого списку ЦСК для її подання ЗАМОВНИКОМ до Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (Засвідчувального центру Національного банку України).

3. Розробка документації, необхідної для внесення до Довірчого списку (проведення акредитації) ЦСК, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, зокрема:

– проекти клієнтських заяв та договорів щодо надання послуг в сфері електронних довірчих послуг (раніше – електронного цифрового підпису);

– посадові інструкції посадових осіб центру сертифікації ключів;

– план-схема приміщень центру сертифікації ключів та порядок доступу до спеціальних приміщень;

– порядок зберігання окремих резервних копій кваліфікованих сертифікатів ключів та списків відкликаних сертифікатів;

– порядок синхронізації з Всесвітнім координованим часом (UTC), а також погодження його з Центральним засвідчувальним органом Міністерства юстиції України (Засвідчувальним центром Національного банку України).

4. Підготовка заявки на формування кореневого сертифікату відкритого ключа ЦСК.

5. Участь у проведенні перевірки Центру сертифікації ключів на відповідність вимогам Закону України “Про електронні довірчі послуги” (за потреби).

6. Включення ЗАМОВНИКА до Довірчого списку надавачів електронних довірчих послуг.