Пропонуємо послуги щодо побудови Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ)

Фахівці нашої компанії виконають весь спектр необхідних дій щодо побудови Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

 

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи менеджменту, заснована на використанні методів оцінки бізнес-ризиків для розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та поліпшення інформаційної безпеки.

Система менеджменту включає в себе організаційну структуру, політику, діяльність із планування, розподіл відповідальності, практичну діяльність, процедури, процеси і ресурси.

На даний момент стандартом, який визначає вимоги до побудови СУІБ є ISO / IEC 27001.

Стандарт ISO 27001 носить не технічний, а управлінський характер і спрямований на впровадження процесів, що дозволяють забезпечити належний рівень інформаційної безпеки компанії. СУІБ базується на процедурі оцінки та аналізу ризиків, інтегральних показників захищеності ключових інформаційних активів і виборі заходів щодо мінімізації ризиків до прийнятного залишкового рівня.

У разі замовлення послуги щодо побудови СУІБ компанією Захист.ЮЕЙ буде виконано комплекс заходів із побудови системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог стандарту ISO 27001, що дозволить вирішити такі завдання:

  • Підвищення рівня безпеки. Стандарт розроблений з урахуванням кращих світових практик забезпечення інформаційної безпеки;
  • Управління. Стандарт передбачає побудову циклічного і керованого процесу забезпечення інформаційної безпеки;
  • Оптимізація витрат. СУІБ дозволяє оптимізувати і обгрунтувати витрати на інформаційну безпеку;
  • Ризики. Зниження рівня фінансових ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою, шляхом їх ідентифікації, оцінки та прийняття адекватних захисних заходів;
  • Привабливість. Підвищення ступеня привабливості компанії на внутрішньому і зовнішньому ринках (конкурентні переваги;
  • Довіра. Підвищення довіри з боку акціонерів, клієнтів, партнерів і контрагентів;
  • Репутація. Підвищення рівня ділової репутації шляхом сертифікації СУІБ, яка демонструє високий рівень зрілості компанії.

Для замовлення послуги чи отримання фахової консультації звертайтесь за телефоном: +38 (067) 715-15-84