• розробка та створення комплексних систем захисту інформації депозитарних “під ключ”, а також внесення змін до них;
  • проведення робіт із забезпечення, супроводження та виконання державної експертизи створених КСЗІ або додаткової державної експертизи у разі внесення змін до діючої КСЗІ на відповідність нормативним документам з технічного захисту інформації;
  • проведення комплексного аудиту захищеності ІТС відповідно до нормативних документів України в галузі ТЗІ та міжнародних стандартів захисту інформації;
  • розробка нових нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ та вдосконалення діючої нормативної бази.
  • налаштування програмного забезпечення для електронного цифрового підпису, а також спеціалізованого програмного забезпечення для взаємодії з Національним депозитарієм України.