– розробка та створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) “під ключ” різного ступеня обмеження доступу та правового статусу в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) на об’єктах інформаційної діяльності організацій державної та недержавної форм власності;

– проведення робіт із забезпечення, супроводження та виконання державної експертизи створених КСЗІ на відповідність нормативним документам з технічного захисту інформації (ТЗІ);

– проведення комплексного аудиту захищеності ІТС відповідно до нормативних документів України в галузі ТЗІ та міжнародних стандартів захисту інформації;

– розробка нових нормативно-методичних документів в галузі ТЗІ та вдосконалення діючої нормативної бази.