У сучасному суспільстві у зв’язку з входженням  у світовий інформаційний простір швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.

Так, вже створені локальні й регіональні обчислювальні мережі, великі території охоплені мережами мобільного зв’язку та Інтернет-простором. Системи телекомунікацій активно впроваджуються у фінансові, юридичні, промислові, торгові й соціальні галузі. У зв’язку з цим швидко зростає інтерес до проблем збереження й захисту інформації.

Тривалий час методи захисту інформації розроблялися тільки державними органами, а їхнє впровадження розглядалося як виняткове право певної держави. Проте в останні роки збільшилися спроби несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми захисту інформації виявилися в центрі уваги багатьох вчених і спеціалістів різних країн.

Отже, можна сказати, що потреба у створенні комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою наразі досить актуальна, адже дає можливість організації побудувати цілісну систему інформаційної безпеки та унеможливити несанкціонований доступ сторонніх осіб до конфіденційної інформації. Адже, такий швидкий розвиток несе в собі цілий ряд загроз пов’язаних з порушеннями конфіденційності, цілісності та доступності інформації, які, в свою чергу, приводять до різних втрат, в тому числі – фінансових.

Асоціація фахівців з безпеки інформації «Захист.ЮЕЙ» має багаторічний досвід з побудови та проведення атестації комплексних систем захисту інформації в різноманітних автоматизованих (інформаційно-телекомунікаційних) системах державних органів та комерційних організацій, а також впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

Послуги, що надаються асоціацією, охоплюють весь процес створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) від первинного обстеження середовищ функціонування до отримання атестату відповідності (декларації про відповідність) на створену КСЗІ або проведення комплексу заходів із побудови системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог стандарту ISO 27001.

Набутий фахівцями асоціації досвід дозволяє вирішувати завдання побудови та впровадження КСЗІ або СУІБ як в окремих персональних електронно-обчислювальних машин, так і в складних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах.

Як результат робіт зі створення КСЗІ або СУІБ, фахівцями нашого підприємства буде реалізовано повний комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка обробляється у Вашій ІТС, а також виконується підготовка об’єкта до державної експертизи або перевірки відповідними установами. Роботи виконуються відповідно до вимог законодавства та в порядку, що передбачений діючими нормативно-правовими актами в області захисту інформації.

Компанія «ЗАХИСТ.ЮЕЙ» має чинну ліцензію на право провадження діяльності в галузі технічного захисту інформації (витяг з наказу Адміністрації Держспецзв’язку № 446 від 19.07.2018)